Frequently asked questions

Bekijk onderstaande FAQ voor het antwoord op de meestgestelde vragen. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

FAQ


Waarom deze Polis Pilot?

De provincie Zuid-Holland, de provincie Noord-Brabant, de provincie Groningen en het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (onderdeel van Ministerie van I&W) willen bij dragen aan de totstandkoming van een Nederlandse versie van de applicatie Polis . Ingericht volgens Nederlandse waarden en gedragsnormen; en deze aan de hand van pilots te toetsen met eigen inhoudelijke casussen. Hierbij wordt nadrukkelijk afgestemd met het Ministerie van BZK en ICTU, om zo de resultaten van de pilots breed te kunnen verspreiden en borgen.


Voor wie is de pilot bedoeld?

De pilot is in eerste instantie bedoeld voor de initiatiefnemers, de provincie Zuid-Holland, de provincie Noord-Brabant, de provincie Groningen en het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (onderdeel van Ministerie van I&W). Daarnaast stellen wij de pilot omgeving beschikbaar voor publieke en non-profit organisaties om dialogen met hun achterban te testen.


Heb je extra contextuele informatie nodig om een pilot succesvol starten?

Om een goeie dialoog met Polis op te zetten heb je feitelijke informatie nodig waarmee je de dialoog inhoudelijk kan ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld met een wiki waar je onderzoeken, artikelen, video's en rapporten in kan verzamelen.Kun je anoniem deelnemen?

In Polis doe je altijd anoniem mee, dat wil zeggen dat je naam niet publiek wordt gemaakt. Voor sommige dialogen is het gewenst om te verifiëren dat je in een bepaald gebied woont of dat een individue bent die gemachtigd is om deel te nemen. Dit wordt bepaald door de (administrator/ initiator van een dialoog).


Zijn de stellingen openbaar?

Er kan ervoor worden gekozen om de stellingen openbaar te publiceren, dit wordt bepaald door de (administrator/ initiator van een dialoog).


Waar worden gegevens bewaard?

De gegevens worden bewaard op in Nederland gehoste servers van Leaf.Cloud. Lees hier over hoe zij de veiligheid van de gegevens garanderen op hun servers.


Wat gebeurt er met de gegevens na de pilot?

De gegevens worden veilig bewaard na de pilot voor onderzoeks doeleinden.

Over Polis


Wat is Polis?

Polis is een app die het mogelijk maakt om met een groot aantal deelnemers consensus te bereiken over complexe onderwerpen. Met de hulp van algoritmen wordt op basis van het stemgedrag van deelnemers consensus berekend, waardoor de overeenkomstige standpunten zichtbaar worden.

In de app kan je eigen stellingen indienen op een open vraag en stemmen op de stellingen van andere deelnemers tijdens de aangegeven periode zo vaak als je wilt.

Als je meedoept aan een dialoog, zie je live hoe je stem invloed heeft op het proces.


Waar kun je het voor gebruiken?

Het doel van Polis is om een open en constructieve dialoog mogelijk te maken tussen mensen met verschillende standpunten. Door een combinatie van machine learning en menselijke interactie helpt Polis groepen elkaar te begrijpen en punten van overeenkomst te identificeren. Polis kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden, zoals besluitvorming in groepen, publieke betrokkenheid en onderzoek naar de publieke opinie.

Polis is vaak een onderdeel in een uitgebreider participatie proces dat uit meerdere fases bestaat. Will je meer te weten komen lees dan de praktijk voorbeeldenWie is de eigenaar van Polis?

Het Computational Democracy Project ontwerpt, ontwikkelt en onderhoudt Polis.


Is het gebruik van Polis gratis?
  • De deelnemers aan de participatie dialogen kunnen kostenloos deelnemen.
  • De instanties die de pilot initieren dragen financieel bij aan het ontwikkelen, onderhoud en hosting van de software.
  • De broncode is kosten vrij te downloaden en te gebruiken.

Is Polis open source?

Ja Polis is opensource en wordt verstrekt onder de GNU Affero General Public License v3.0


Waar kan ik meer informatie vinden over Polis?

Algemeen


Wie zitten achter dit initiatief?

Achter dit initiatief zitten

  • De initiatiefnemers, de provincie Zuid-Holland, de provincie Noord-Brabant, de provincie Groningen en het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (onderdeel van Ministerie van I&W).
  • Technisch projectmanagement Beta Break
  • UserInterface Design AdriaanTV
  • DevOps Smoose
  • Development Fre(i)e Software GmbH
  • Hosting LeafCloud

Bij wie kan ik terecht voor vragen?

Wil je contact met iemand mail dan naar mail@polispilot.nl dan zoeken we de juiste persoon bij jouw vraag.