Inzicht in verschillende standpunten bij complexe onderwerpen

Polis is een participatieplatform waarmee je stellingen voorlegt aan je doelgroep. Het algoritme laat je de gedeelde waarden én de tegenstellingen van de groep zien. Dit geeft je belangrijke inzichten bij de start van het participatietraject rondom een complex vraagstuk.

Aan de slag Meer informatie

Wat is Polis?

Polis is een app die een open en positieve dialoog mogelijk maakt tussen mensen met verschillende meningen over complexe onderwerpen. Met behulp van machine learning en menselijke interactie helpt Polis groepen elkaar te begrijpen en overeenkomsten te vinden.

De app kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden, zoals besluitvorming in groepen, publieke betrokkenheid en onderzoek naar de publieke opinie.

In de app kan je eigen stellingen indienen en stemmen op de stellingen van andere deelnemers tijdens de aangegeven periode zo vaak als je wilt. Op deze manier berekent Polis consensus op basis van het stemgedrag van de deelnemers.

Wat maakt Polis uniek?

Eigen stellingen toevoegen

Alle deelnemers kunnen zelf stellingen toevoegen waar anderen op mogen stemmen. Hierdoor geef je meer mogelijkheden om gemeenschappelijke standpunten in kaart te brengen.

Directe feedback

Tijdens het invullen zien deelnemers wat de huidige tussenstand is en wat hun stemgedrag voor invloed heeft op het geheel van meningen.

Consensus zoeken met AI

Met behulp van een machine learning algoritme zoekt en groepeert Polis de verschillende standpunten en geeft inzicht in groepsvormen en consensus.

FAQ


Waarom deze Polis Pilot?

De provincie Zuid-Holland, de provincie Brabant, de provincie Groningen en het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (onderdeel van Ministerie van I&W) willen bij dragen aan de totstandkoming van een Nederlandse versie van de applicatie Polis . Ingericht volgens Nederlandse waarden en gedragsnormen; en deze aan de hand van pilots te toetsen met eigen inhoudelijke casussen. Hierbij wordt nadrukkelijk afgestemd met het Ministerie van BZK en ICTU, om zo de resultaten van de pilots breed te kunnen verspreiden en borgen.


Voor wie is de pilot bedoeld?

De pilot is in eerste instantie bedoeld voor de initiatiefnemers, de provincie Zuid-Holland, de provincie Brabant, de provincie Groningen en het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (onderdeel van Ministerie van I&W). Daarnaast stellen wij de pilot omgeving beschikbaar voor publieke en non-profit organisaties om dialogen met hun achterban te testen.


Heb je extra contextuele informatie nodig om een pilot succesvol starten?

Om een goeie dialoog met Polis op te zetten heb je feitelijke informatie nodig waarmee je de dialoog inhoudelijk kan ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld met een wiki waar je onderzoeken, artikelen, video's en rapporten in kan verzamelen.Kun je anoniem deelnemen?

In Polis doe je altijd anoniem mee, dat wil zeggen dat je naam niet publiek wordt gemaakt. Voor sommige dialogen is het gewenst om te verifiëren dat je in een bepaald gebied woont of dat een individue bent die gemachtigd is om deel te nemen. Dit wordt bepaald door de (administrator/ initiator van een dialoog).


Zijn de stellingen openbaar?

Er kan ervoor worden gekozen om de stellingen openbaar te publiceren, dit wordt bepaald door de (administrator/ initiator van een dialoog).


Waar worden gegevens bewaard?

De gegevens worden bewaard op in Nederland gehoste servers van Leaf.Cloud. Lees hier over hoe zij de veiligheid van de gegevens garanderen op hun servers.


Wat gebeurt er met de gegevens na de pilot?

De gegevens worden veilig bewaard na de pilot voor onderzoeks doeleinden.